Præsentationsteknik

undervisning

"Best course ever"          

        Ph.D.-studerende, Statens Naturhistoriske Museum

"A great chance to collect ideas, thoughts and methods on doing science communication"

Ph.D-studerende

Københavns Universitet

"Meget inspirerende, udbytterigt, under-holdende kursus, hvorfra jeg kan bruge mange ting."

Underviser

Force Technology

"God feedback på ens evner."

Ph.D-studerende

Københavns Universitet

Træning i præsentationsteknik

og mundtlig videnskabsformidling


Elsk dit pulikum - og investér dig selv

Det er de to vigtigste elementer for at brænde igennem overfor dit publikum. Og det er uanset om du holder foredrag, taler på en konference eller optræder i radio og på tv.


Hvordan får du publikum til at rykke frem i sædet af nysgerrighed? Hvordan får du alle til at forstå, hvad du taler om? Hvordan gør du det både festligt og fagligt?  Hvordan fremkalder du både smil og eftertænksomhed? Kort og godt, hvordan når du ud over scenekanten med dig selv og din forskning – både til fagfolk og dem, der kommer fra en helt anden verden.


Du får konkrete værktøjer til - og træning i - hvordan du bygger dit oplæg bedst op, hvordan du gør dine PowerPoint-slides til hjælpere i stedet for dræbere, og hvordan du leverer indslaget, så dit publikum lytter.


Masser af øvelser på gulvet

Mine kurser er meget praktiske.

Der veksles hele tiden mellem

teoretiske input, eksempler og

så praktiske øvelser, hvor

deltagerne selv prøver kræfter

med de forskellige elementer.

Min erfaring er nemlig , at det ikke er ved at læse i en bog eller høre om emnet, at man bliver bedre. Det gør man ved at gøre det. Igen og igen og igen...


Elementer, der kan indgå i træningen er kropssprog, powerpoint, brug af fagsprog, sceneoptræden, anvendelse af rekvisitter, den gode start og den gode slutning, involvering af publikum, optræden foran kamera, kritiske interviews, håndtering af nervøsitet.

Træning i skriftlig videnskabsformidling, pressemeddelelser og overskrifter


Dengang hjernen var et køleskab

Hvordan skriver du fængende overskrifter, så folk stopper op og tænker, hov!? Hvad kan du gøre, så medierne snupper lige præcis din pressemeddelelse? Og kan du egentlig skrive eventyr, drama og personlige fortællinger ind i en tekst, der handler om et videnskabeligt emne?


Jeg sørger for masser af gode eksempler på både elendige og fremragende tekster og overskrifter. Og mixer hele tiden med praktiske øvelser, så du selv får en fornemmelse for, hvad der skal til for at skrive en god tekst - og så du finder din egen stil.


Træng igennem mediehavet

Med min erfaring fra DR og input fra diverse nyhedsbureauer

og kommunikationsbureauer får du desuden idéer og råd til,

hvordan du trænger igennem til medierne med netop din

videnskabshistorie.


To elefanter med et smæk

De skriftelige kurser kan sagtens

integreres som en del af et mundligt formidlingskursus. 

Jeg kan afholde kurserne på både dansk og engelsk. Programmet skræddersyr jeg altid til den konkrete situation og deltagernes udgangspunkt. Et kursus kan vare fra 2 timer til 2 dage.


Tidligere kunder er blandt andre;

FORCE Technology

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet

Danmarks Journalisthøjskole

Statens Naturhistoriske Museum

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Sundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Center for Aktiv Sundhed, Københavns Universitet